ކިޑްސް ޖަމްޢިއްޔާއާއި ޓޮޕްސީ ގުޅިގެން ކިހާދޫގައި ހިންގި ފަހަންދަސްކޮއްދޭ ކޯސް ނިންމައި ދަރިވަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި

ކިޑްސް ޖަމްޢިއްޔާއާއި ޓޮޕްސީ ޓްރެއިނިން  ސެންޓަރާއި ގުޅިގެން ކިހާދޫގައި ބޭއްވި ފަހަން ދަސްކޮއްދިނުމުގެ ކޯސް ނިންމައި ދަރިވަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ކިހާދު ސުކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް އަލްފާޟިލް ހާރޫން ޔޫސުފެވެ. ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ޖަލްސާ އޮތީ މިއަދު ހަވީރު ކިހާދޫ ސުކޫލުގައެވެ.  މިކޯހުގައި ބައިވެރިވި 36 ދަރިވަރުންވެސް ވަނީ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކޮއްފައެވެ.

މިކޯސް ކުރިޔައްގެންގޮސްފައިވަނި ބޭސިކުގެ ބައިތަކާއި އެކުގައެވެ. މިގޮތުން ފޮތިފަށް، އެޅުމާއި، ގިރުވާން ލުމާއި، ޖީބުހަރުކުރުމާއި، އަތްތައްގުޅަން ދަސްކުރުމާ، ޒިބުހަރުކުރަން ދަސްކުރުމާއި، ރޫޖައްސަން ދަސްކުރުން ހިމެނެއެވެ. މިކޯހުގައި ޖުމްލަ 12ފިލާވަޅެއް ވަނީނަގާދީފައެވެ.  މީގެތެރޭގައި ގައިން މިންތައް ނަގާދޭނެގޮތާއި، ހެދުމަކުން މިންނަގައިގެން ކަނޑާ ފަހާނެގޮތްތަށް ދަސްކޮށް ދީފައިވެއެވެ. ކޯސްނިމުނުއިރު އަންހެން ހެދުންތަކާއި، ޔުނީފޯރމް، ކުޑަކުދިންގެ ހެދުމާއި، ސްކާޓް، ބަނޑުބޮޑުހެދުމާއި، އަންހެނުންގެ ބެލްސްއާއި، އަންހެންގަމީސް، ފަޓްލޫން، ފިރިހެނުންގެ ގަމީސް ފަހަން ބައިވެރިން ވަނީ ދަސްކޮއްފައެވެ.

ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޓޮޕްސީ ޓްރެއިނިން ސެންޓާގެ ކޯސް ކޯޑިނޭޓަރ އަލްފާޟިލާ ޝިޔާމާ އަޙްމަދު ފާހަގަކުރެއްވިގޮތުގައި، މިފަދަ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ކޯސްތަކުގެ ސަބަބުން އަންހެނުންގެ ބާރުވެރިކަން އިތުރުވެ، ގޭގައި ތިބެގެން އާމްދަނީ ހޯދޭނެ މަގުތައް ފަހިވެގެންދެއެވެ. އަދިމީގެ އިތުރުން ގައުމައް ކޮއްދެވޭނެ އެންމެބޮޑު ހިދުމަތަކީ ހެޔޮގޮތުގައި ދަރިންތަރުބިއްޔަތުކޮއް ބަލާ ބޮޑުކުރުން ކަމުގައި ޝިޔާމާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކޯސް ކުރިޔައްގެންދެވެނީ ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެވެސް ވަރައްބޮޑު އެހީތެރިކަމަކާއި އެކުގައެވެ. އެގޮތުން މިކޯހުގައި ކިޔަވާދެއްވަވާ މުދައްރިސް ހުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހިލޭ ހަމަޖައްސަވާދެއްވާފައިވާތީ ކީހާދޫ ކައުންސިލައް ކިޑްސް ގެފަރާތުން އިހުލާސްތެރި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.